Huisartsen Wolvenberg Vredestraat 932600 Berchem 03 349 36 40

Info

Algemene Info

Wij zijn een groepspraktijk in Berchem met 3 huisartsen, Dr. Liesbeth Aerts, Dr. Nathalie Claes en Dr. Katleen Verheyen, en een verpleegkundige Ella Augustijnen. Wij delen het medisch dossier en overleggen dagelijks onze patiënten. U kan zelf kiezen bij welke huisarts u een afspraak maakt, maar voor dringende gevallen of huisbezoeken bekijken we welke huisarts beschikbaar is.

Raadplegingen

Wij werken op afspraak. Deze kan u telefonisch (03 349 36 40 tussen 8 en 11u ) of online inplannen.

Indien er online geen afspraak meer beschikbaar is en u dringend een arts wil spreken, kan u telefonisch contact opnemen met de praktijk. Wij zullen met u bekijken wat er eventueel mogelijk is en hoe u het best geholpen kan worden.

Gelieve 1 afspraak per persoon te maken. Komt u met meerdere personen, dan maakt u meerdere afspraken.

Onze tijd is kostbaar en met het groeiende huisartsentekort in de buurt, verwachten wij dat u op tijd aanwezig bent. Verwittig de arts 4 uur op voorhand indien u niet op afspraak kan komen, enkel zo kunnen wij andere patiënten helpen. Indien u te laat bent op afspraak, zal de arts bekijken of u nog gezien kan worden. Indien u meer dan 15 minuten te laat bent, kan de arts u diezelfde dag niet meer verder helpen . Indien u niet op afspraak verschijnt of laattijdig annuleert, zullen wij een boete aanrekenen van 15 euro. Indien u 3x niet op afspraak verschijnt, kunnen wij u uitschrijven uit deze praktijk.

Wachten op de dokter is nooit fijn, daarom proberen wij op afspraak te werken en ons te houden aan de richttijden. Om niet uit te lopen, vragen wij u per consultatie slechts 1 klacht te bespreken en met 1 persoon te komen. Indien u meerdere klachten wenst te bespreken, zal de arts met u overlopen wat prioritair is en krijgt u een nieuwe afspraak zo nodig.

Voor een afwezigheidsattest, dient u de dag zelf een afspraak te maken, wij kunnen geen attest opstellen voor de dag voordien. Indien u een afwezigheidsattest nodig hebt en er online geen afspraken meer beschikbaar zijn op de dag zelf, dient u voor 10u met ons secretariaat te bellen.

Wij schrijven geen voorschriften of attesten per telefoon of mail. U dient hiervoor een afspraak te maken. U krijgt steeds voldoende voorschriften mee tot aan uw volgende afspraak. Wegens GDPR wetgeving kunnen wij nooit medische informatie per mail sturen.

Voor de volgende consultaties maakt u best een dubbele afspraak:

  • psychologische ondersteuning of gesprek
  • verzekeringsonderzoek
  • pre-operatief onderzoek/ ECG

Huisbezoeken

Een onderzoek verloopt vlotter in de praktijk dan op verplaatsing. Daarom vragen we steeds om in de praktijk op raadpleging te komen. Als het omwille van uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is om u te verplaatsen, kunnen wij op huisbezoek komen. Vraag uw huisbezoek bij voorkeur aan vóór 10u, zodat we dit kunnen inplannen.

Wij verplaatsen ons met de fiets. Daarom is het niet mogelijk een huisbezoek aan te vragen als u buiten de gemarkeerde zone op onderstaande kaart woont.

huisbezoeken

Belmoment

Voor korte medische vragen of het bespreken van resultaten kan u dagelijks de artsen telefonisch bereiken van 12u30 tot 13. Op deze manier proberen we het aantal telefoontjes tijdens de raadpleging te beperken.

Indien u veel vragen blijkt te hebben, vragen we om een afspraak te maken om uw klachten in detail te bespreken. Medische attesten en voorschriften worden niet tijdens het belmoment aangemaakt.

Wachtdienst

Tijdens de week

Onze praktijk is bereikbaar van 8u tot 19u. Tussen 19u 's avonds en 8u 's morgens, kan u voor dringende gevallen terecht bij de dokter van wacht op het telefoonnummer: 03/283 14 50

Tijdens de weekends en feestdagen

U kan voor dringende gevallen terecht in de huisartsenwachtpost, dit van vrijdagavond 18u00 tot maandagochtend 8u00.

Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
Tel.: 03/283 14 50
https://www.huisartsenminerva.be/

Apotheek van wacht

Tel.: 0903/99 000
www.apotheek.be

Attesten en voorschriften

Tijdens de raadpleging geven wij steeds voldoende voorschriften mee tot aan uw volgende afspraak. Om deontologische redenen kunnen wij op telefonisch verzoek geen voorschriften of attesten klaarleggen. We kunnen enkel voorschrijven indien de patiënt grondig onderzocht werd. Attesten die niet stroken met de waarheid zullen steeds geweigerd worden. Voor een ziekteattest dient u dezelfde dag een afspraak te maken bij uw dokter.

Mails

Medische vragen worden nooit per mail beantwoord, noch worden attesten of voorschriften afgeleverd per mail. U neemt best contact op met het secretariaat tussen 8-11u of met de arts tijdens het belmoment tussen 12u30-13u.

Betaling

Alle artsen zijn geconventioneerd, dit betekent dat ze de tarieven hanteren zoals vastgelegd door het RIZIV.
Voor onze en uw veiligheid vragen we zoveel mogelijk via de smartphone te betalen, voor kleine bedragen kan u ook cash afrekenen.

Vanaf 1 januari 2022 passen we in de praktijk de 'regeling derde betaler' toe; U betaalt enkel het remgeld (uitz. indien u geen belgische verzekering heeft, u ingeschreven bent in een medisch huis).

  U hebt een GMD U hebt geen GMD* OMNIO statuut**
Consultatie € 4 € 6 € 1 of € 1,5
Huisbezoek € 14 € 15 € 2 of € 3

*Wat is het nut van een globaal medisch dossier (GMD)?

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsengroep draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Bovendien krijgt u als patiënt meer terugbetaald van uw consult indien u bij de vaste huisartsenpraktijk op consultatie gaat. Wij delen in de praktijk de medische dossiers, het maakt dus niet uit bij welke arts u een afspraak maakt.
Een GMD afsluiten is kosteloos. Met uw toestemming zal de arts uw identiteitskaart inlezen en via een beveiligd digitaal platform van de overheid ("e-Health") uw GMD bij het ziekenfonds in orde brengen. Voor kindjes die nog geen kids-ID hebben kan het ISI+ kaartje gebruikt worden. U hebt recht op inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen om het door te geven aan een andere huisarts.

**Derdebetalersregeling bij OMNIO statuut

Wij passen de derdebetalersregeling toe voor patiënten die daarvoor in aanmerking komen.

Heeft u een beperkt inkomen, bent u langer dan zes maanden werkloos of heeft u het statuut van chronisch zieke patiënt en komt u daarom in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit? Dan zullen wij u enkel het remgeld van de consultatie of het huisbezoek aanrekenen. U zal maximum €4 betalen en de huisarts krijgt het consult rechtstreeks via uw mutualiteit uitbetaald.

Weet u niet of u hiervoor in aanmerking komt? De huisarts krijgt bij het inlezen van uw elektronische identiteitskaart een melding dat u recht hebt op een voorkeursregeling en zal deze dan automatisch toepassen. U kan ook steeds bij uw mutualiteit navragen of u in aanmerking komt.

Paramedici

Diëtisten

De diëtistes van De Voedingsbrug doen consultaties binnen onze praktijkruimtes. U kan meer info terugvinden op hun website en een afspraak boeken via deze link. Wij overleggen regelmatig over voeding gerelateerde problemen en hopen samen uw gezondheid te bevorderen.

Psychiater en psychotherapeut i.o.

Al vanaf het begin van de geneeskundeopleiding merkte ik, Kinge Berends, dat de psychiatrie me als medische discipline erg aantrok. Om mensen te kunnen ondersteunen in de vaak complexe uitdagingen die voortvloeien uit een psychiatrische kwetsbaarheid, koos ik later bewust voor de opleiding tot psychiater aan de Vrije Universiteit Brussel. Verder volg ik ook het postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Naast consultaties in de huisartsenpraktijk, werk ik sinds 2021 in het psychiatrisch ziekenhuis in Zoersel.

Bijzondere interesses: psychosezorg, psychoanalytische therapie.

Om een afspraak te maken mag u mailen naar kingeberends@gmail.com

Kinge