Huisartsen Wolvenberg Vredestraat 932600 Berchem 03 349 36 40

Info

Algemene Info

Wij zijn een groepspraktijk in Berchem met 3 huisartsen, Dr. Liesbeth Aerts, Dr. Nathalie Claes en Dr. Katleen Verheyen, en in de toekomst willen we ook intensief samenwerken met een verpleegkundige. Wij delen het medisch dossier en overleggen dagelijks onze patiënten. U kan zelf kiezen bij welke huisarts u een afspraak maakt, maar voor dringende gevallen of huisbezoeken bekijken we welke huisarts beschikbaar is.

Raadplegingen

Wij werken op afspraak. Deze kan u telefonisch (03 349 36 40) of online inplannen.

Indien er online geen afspraak meer beschikbaar is en u dringend een arts wil spreken, kan u telefonisch contact opnemen met de praktijk. Wij zullen met u bekijken wat er eventueel mogelijk is en hoe u het best geholpen kan worden.

Gelieve 1 afspraak per persoon te maken. Komt u met meerdere personen, dan maakt u meerdere afspraken. Vraag uw afspraak bij voorkeur aan tussen 8u en 11u.

Voor de volgende consultaties maakt u best een dubbele afspraak:

  • psychologische ondersteuning of gesprek
  • verzekeringsonderzoek
  • pre-operatief onderzoek/ ECG
  • plaatsing spiraaltje

Indien u niet kan komen op uw geplande afspraak, dient u steeds te annuleren. U kan tot 4 uur voor uw afspraak online annuleren. Indien korter voor uw afspraak, dient u telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Zo kunnen wij dit afspraakmoment nog gebruiken om andere patiënten te helpen.
Indien u niet 4u op voorhand annuleert kunnen wij een consultatie aanrekenen (27euro voor gewone patiënten; 20 euro voor derde betalers).

Huisbezoeken

Een onderzoek verloopt vlotter in de praktijk dan op verplaatsing. Daarom vragen we steeds om in de praktijk op raadpleging te komen. Als het omwille van uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is om u te verplaatsen, kunnen wij op huisbezoek komen. Vraag uw huisbezoek bij voorkeur aan vóór 11u, zodat we dit kunnen inplannen.

Wij verplaatsen ons met de fiets. Daarom is het niet mogelijk een huisbezoek aan te vragen als u buiten de gemarkeerde zone op onderstaande kaart woont.

huisbezoeken

Belmoment

Voor korte medische vragen of het bespreken van resultaten kan u dagelijks de artsen telefonisch bereiken van 12u30 tot 13. Op deze manier proberen we het aantal telefoontjes tijdens de raadpleging te beperken.

Wachtdienst

Tijdens de week

Onze praktijk is bereikbaar van 8u tot 19u. Tussen 19u 's avonds en 8u 's morgens, kan u voor dringende gevallen terecht bij de dokter van wacht op het telefoonnummer: 0900/10 512

Tijdens de weekends en feestdagen

U kan voor dringende gevallen terecht in de huisartsenwachtpost, dit van vrijdagavond 18u00 tot maandagochtend 8u00.

Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
Tel.: 03/283 14 50
https://www.huisartsenminerva.be/

Apotheek van wacht

Tel.: 0903/99 000
www.apotheek.be

Attesten en voorschriften

Tijdens de raadpleging geven wij steeds voldoende voorschriften mee tot aan uw volgende afspraak. Om deontologische redenen kunnen wij op telefonisch verzoek geen voorschriften of attesten klaarleggen. We kunnen enkel voorschrijven indien de patiënt grondig onderzocht werd. Attesten die niet stroken met de waarheid zullen steeds geweigerd worden. Voor een ziekteattest dient u dezelfde dag een afspraak te maken bij uw dokter.

Betaling

Alle artsen zijn geconventioneerd, dit betekent dat ze de tarieven hanteren zoals vastgelegd door het RIZIV.
Voor onze en uw veiligheid vragen we zoveel mogelijk via de smartphone te betalen, voor kleine bedragen kan u ook cash afrekenen.

Vanaf 1 januari 2020 gelden volgende tarieven:

  U hebt een GMD U hebt nog gen GMD* OMNIO statuut**
U betaalt aan de dokter U krijgt van de mutualiteit U betaalt aan de dokter U krijgt van de mutualiteit U betaalt aan de dokter
Consultatie € 27 € 22,78 € 27 € 20,78 € 1 of 1,5
Huisbezoek € 40 € 25,76 € 40 € 24,76 € 2 of 3

*Wat is het nut van een globaal medisch dossier (GMD)?

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsengroep draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Bovendien krijgt u als patiënt meer terugbetaald van uw consult indien u bij de vaste huisartsenpraktijk op consultatie gaat. Wij delen in de praktijk de medische dossiers, het maakt dus niet uit bij welke arts u een afspraak maakt.
Een GMD afsluiten is kosteloos. Met uw toestemming zal de arts uw identiteitskaart inlezen en via een beveiligd digitaal platform van de overheid ("e-Health") uw GMD bij het ziekenfonds in orde brengen. Voor kindjes die nog geen kids-ID hebben kan het ISI+ kaartje gebruikt worden. U hebt recht op inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen om het door te geven aan een andere huisarts.

**Derdebetalersregeling bij OMNIO statuut

Wij passen de derdebetalersregeling toe voor patiënten die daarvoor in aanmerking komen.

Heeft u een beperkt inkomen, bent u langer dan zes maanden werkloos of heeft u het statuut van chronisch zieke patiënt en komt u daarom in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit? Dan zullen wij u enkel het remgeld van de consultatie of het huisbezoek aanrekenen. U zal maximum €4 betalen en de huisarts krijgt het consult rechtstreeks via uw mutualiteit uitbetaald.

Weet u niet of u hiervoor in aanmerking komt? De huisarts krijgt bij het inlezen van uw elektronische identiteitskaart een melding dat u recht hebt op een voorkeursregeling en zal deze dan automatisch toepassen. U kan ook steeds bij uw mutualiteit navragen of u in aanmerking komt.

Paramedici

Diëtisten

De diëtistes van De Voedingsbrug doen consultaties binnen onze praktijkruimtes. U kan meer info terugvinden op hun website en een afspraak boeken via deze link. Wij overleggen regelmatig over voeding gerelateerde problemen en hopen samen uw gezondheid te bevorderen.

Kinesist

Als kinesitherapeute haal ik energie uit het persoonlijk contact met mijn patiënten. Ik vind het belangrijk om mijn patiënten beter te leren kennen en te begrijpen wat hun noden en verwachtingen zijn. Omwille van de passie voor het vak blijf ik me op regelmatige basis bijscholen. U kan dus een individueel behandelplan verwachten gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis en in samenwerking met een multidisciplinair team waar nodig.

In 2011 studeerde ik af aan de Universiteit van Gent waarna ik nog een extra master volgde aan de Universiteit van Leuven. Na zowel binnen- als buitenlandse ervaringen heb ik werkervaring opgedaan in het AZ Monica in Antwerpen waar de orthopedische revalidatie centraal staat. Tegelijkertijd werkte ik halftijds in een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in kinderen.

Mijn bijzondere interesses: orthopedie en pediatrie

Meer info kan u terugvinden op de website: www.praktijktwist.be

Cathy