Huisartsen Wolvenberg Vredestraat 932600 Berchem 03 349 36 40

Over Huisartsen Wolvenberg

Ons team

Wij zijn huisartsen die de zorg voor onze patiënten willen opnemen als team. Regelmatig overleg vinden we belangrijk, zowel binnen de praktijk, als in een breder zorgnetwerk. We willen een warme en open houding uitdragen naar onze patiënten. Omdat we onze patiënten graag kennen en een zorgrelatie met hen willen opbouwen, kiezen we ervoor om de praktijk “klein” te houden.

Team
arts

Liesbeth Aerts Huisarts

Ik was van bij het begin van mijn opleiding van plan om huisarts te worden omdat ik vooral aangesproken was door het laagdrempelig patiëntencontact en de variatie van het werk. De diversiteit van mensen spreekt me enorm aan. Zo vind ik het erg boeiend om als huisarts de bredere context van mijn patiënten te kennen.

In 2015 studeerde ik af als huisarts en volgde ik een postgraduaat tropische geneeskunde aan het Instituut van Tropische Geneeskunde. Aansluitend heb ik voor Fedasil gewerkt op de dienst Dispatching en in het opvangcentrum Klein Kasteeltje te Brussel. Daarna werkte ik enkele jaren als huisarts in een wijkgezondheidscentrum in Sint-Niklaas. Ik werk ook nog als arts voor Domus Medica, bij Kind en Gezin en in het Medisch Centrum Kaai 142.

Bijzondere interesses: variatie tussen het bieden van kleine praktische zorgen (hechten, infiltraties, wondzorg, spiraaltjes plaatsen,…) en het opvolgen van chronische problemen.

Ella Augustijnen Verpleegkundige

Als sociaal verpleegkundige hou ik van veelzijdige patiëntencontacten. Contacten waar vertrouwen en het bespreekbaar maken van gezondheidsthema’s voorop staan. Thema’s die niet enkel het medische aspect omvatten, maar evenzeer het psychosociaal welzijn.

Bij mij zal je onder andere terecht kunnen voor bloedafnames, inspuitingen en allerlei preventieve onderzoeken zoals een ECG of een uitstrijkje voor baarmoederhalskanker.

arts
arts

Nathalie Claes Huisarts

Als arts vind ik het heel belangrijk om mensen in hun hele omgeving te zien, gezondheidsklachten wil ik dan ook in een breder kader zien. Om deze reden heb ik voor huisartsgeneeskunde gekozen.

In 2005 ben ik afgestudeerd als arts in Leuven, nadien heb ik enkele maanden vrijwilligerswerk gedaan in een ziekenhuis in Chulumani (Bolivië), daarna ben ik gestart als huisarts in een groepspraktijk in Buggenhout. In 2013 ben ik in de diabeteskliniek in UZ Brussel gaan werken en enkele jaren in een wijkgezondheidscentum in Sint-Niklaas. Nu ben ik blij dat ik met mijn twee andere collega’s een eigen praktijk kan opstarten in Berchem. Naast het werk in de huisartsenpraktijk werk ik als stagecoördinator bij het ICHO om huisartsen in opleiding te begeleiden gedurende hun stage.

Mijn bijzondere interesses: zwangeren, kinderen en diabetespatiënten.

Leander De Puysseleyr HAIO

Mijn keuze voor huisartsengeneeskunde werd gedreven vanuit de overtuiging dat je mensen in hun volledige context (sociaal, economisch, professioneel) moet zien om hen goed te kunnen helpen. Daarenboven heb ik altijd zowel persoonlijk als professioneel een brede interesses gehad en spreekt de variatie in het huisartsenberoep mij enorm aan.

Na mijn afstuderen in 2018 heb ik eerst drie jaar gecombineerd klinisch en wetenschappelijk werk gedaan in de Immunologie. Sinds oktober 2021 ben ik gestart als huisarts in opleiding (HAIO).

Bijzondere interesses: Reisgeneeskunde, infectieziektes, preventie van hart- en vaatziekten, kleine ingrepen (verwijderen cystes, huidvlekjes, ...).

arts
arts

Sari Koolen Praktijkassistente

Als praktijkassistent draag ik mee zorg voor een goede werking van de praktijk en die ondersteunende rol past me goed. Verder vind ik het belangrijk met een open houding in het werk te staan en steeds goed naar patiënten te luisteren.

In 2018 rondde ik de opleiding maatschappelijk werk af aan het volwassenenonderwijs in Heverlee, een studie die ik begon toen ik halverwege de 20 was omdat het kriebelde in de sociale sector aan de slag te gaan. Nadien werkte ik enkele jaren in twee wijkgezondheidscentra in Leuven als onthaal- en administratieve kracht. Sinds kort ben ik praktijkassistente bij huisartsen Wolvenberg en kun je me hier dagelijks vinden tussen 8u-11u.

Laura Perdieus Sociaal verpleegkundige

Laura is sociaal verpleegkundige bij de Stad Antwerpen en komt gedurende 1 jaar in onze praktijk werken om projecten op te zetten rond preventie en welzijn. Daarnaast staat Laura haar deur altijd open voor een gesprek en/ of doorverwijzing naar dienstverlening.

arts
arts

Katleen Verheyen Huisarts

Tijdens mijn opleiding werd al snel duidelijk dat ik mensen graag vanuit een breed perspectief benader. Daarom koos ik bewust voor de opleiding tot huisarts waarbij ik alle aspecten van gezondheid kan combineren en een warme band probeer op te bouwen met mijn patiënten.

Sinds 2017 combineer ik mijn werk als huisarts met lesgeven aan de Universiteit Antwerpen waarbij ik jonge studenten warm maak voor ons vak. Verder volgde ik ook de opleiding Tropische Geneeskunde en ben ik actief op de reiskliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Daarnaast werk ik ook als arts bij Kind en Gezin.

Bijzondere interesse’s: seksuele gezondheid (plaatsing spiraaltjes, SOA’s, begeleiding tijdens de zwangerschap …), kinderen en kleine operaties zoals het verwijderen van cystes of huidvlekjes.

Waarvoor kan u bij ons terecht

Wij zijn gespecialiseerd in huisartsgeneeskunde en u kan met diverse klachten bij ons terecht, graag proberen we het overzicht te bewaren bij uw gezondheidsklachten en begeleiden wij u doorheen de gezondheidszorg.

 • Algemeen gezondheidsadvies
 • Begeleiden van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk en suikerziekte
 • Bloedafnames
 • Zieke kinderen
 • Gynaecologische vragen zoals pilcontrole, spiraal plaatsing, uitstrijkje, zwangerschapsbegeleiding, menopauze
 • NIPT-test
 • SOA-screening
 • Vragen rond prostaatonderzoek
 • Taping en sportongevallen
 • Reisadvies en vaccinaties
 • Preventief kankeronderzoek
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Stoppen met roken
 • Kleine heelkunde zoals het verwijderen van een vetbolletje, moedervlek of cyste
 • Wratbehandelingen
 • ECG (hartfilmpje)
 • Preoperatieve onderzoeken
 • Attesten met betrekking tot uw gezondheid
 • Algemene preventie
 • Verzekeringsonderzoek
 • Palliatieve zorg
 • Doorverwijzing naar een specialist indien nodig
 • Een luisterend oor voor al uw vragen en bezorgdheden

Visie

Zorg als teamsport

De zorg voor onze patiënten willen we als team opnemen. Regelmatig overleg vinden we belangrijk, zowel binnen de praktijk, als in een breder zorgnetwerk in de buurt. We willen een warme en open houding uitdragen naar onze patiënten. Omdat we onze patiënten graag kennen en een zorgrelatie met hen willen opbouwen, kiezen we er bewust voor om de praktijk “klein” te houden. Graag bieden we intergrale zorg waarin we rekening houden met lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van gezondheid.

Wetenschappelijk onderbouwde zorg

Kwalitatief medisch beleid betekent voor ons wetenschappelijk onderbouwd medisch handelen, aangepast aan de noden van de zorg. We willen bij-blijven en elkaar prikkelen om goede zorg te bieden volgens de laatste richtlijnen. Het medisch dossier wordt gedeeld door alle zorgverleners en is een belangrijk instrument om te communiceren over uw gezondheid.

Toegankelijke zorg op maat

We willen toegankelijke zorg aanbieden en oog hebben voor mogelijke barrières (financieel, fysiek, cultureel…) die de toegang tot zorg zouden kunnen belemmeren. We staan open voor elke patiënt, jong of oud, ongeacht religie, geaardheid of afkomst. We willen onze patiënten uitleg geven op maat in een voor hen toegankelijke taal. Als huisarts willen we onze patiënten de ruimte geven om eigen ideeën en verwachtingen te verwoorden. We vinden het erg belangrijk om patiënten goed te informeren en waar mogelijk te betrekken in gedeelde besluitvorming rond aanpak van medische problemen.