Huisartsen Wolvenberg Vredestraat 932600 Berchem 03 349 36 40

Over Huisartsen Wolvenberg

Ons team

Wij zijn huisartsen die de zorg voor onze patiënten willen opnemen als team. Regelmatig overleg vinden we belangrijk, zowel binnen de praktijk, als in een breder zorgnetwerk. We willen een warme en open houding uitdragen naar onze patiënten. Omdat we onze patiënten graag kennen en een zorgrelatie met hen willen opbouwen, kiezen we ervoor om de praktijk “klein” te houden.

Team
arts

Liesbeth Aerts Huisarts

Ik was van bij het begin van mijn opleiding van plan om huisarts te worden omdat ik vooral aangesproken was door het laagdrempelig patiëntencontact en de variatie van het werk. De diversiteit van mensen spreekt me enorm aan. Zo vind ik het erg boeiend om als huisarts de bredere context van mijn patiënten te kennen.

In 2015 studeerde ik af als huisarts en volgde ik een postgraduaat tropische geneeskunde aan het Instituut van Tropische Geneeskunde. Aansluitend heb ik voor Fedasil gewerkt op de dienst Dispatching en in het opvangcentrum Klein Kasteeltje te Brussel. Daarna werkte ik enkele jaren als huisarts in een wijkgezondheidscentrum in Sint-Niklaas.

Bijzondere interesses: variatie tussen het bieden van kleine praktische zorg en het opvolgen van chronische problemen.

Ella Augustijnen Verpleegkundige

Als sociaal verpleegkundige hou ik van veelzijdige patiëntencontacten. Contacten waar vertrouwen en het bespreekbaar maken van gezondheidsthema’s voorop staan. Thema’s die niet enkel het medische aspect omvatten, maar evenzeer het psychosociaal welzijn.

Bij mij zal je onder andere terecht kunnen voor bloedafnames, inspuitingen en allerlei preventieve onderzoeken zoals een ECG of een uitstrijkje voor baarmoederhalskanker.

arts
arts

Nathalie Claes Huisarts

Als arts vind ik het heel belangrijk om mensen in hun hele omgeving te zien, gezondheidsklachten wil ik dan ook in een breder kader zien. Om deze reden heb ik voor huisartsgeneeskunde gekozen.

In 2005 ben ik afgestudeerd als arts in Leuven, nadien heb ik enkele maanden vrijwilligerswerk gedaan in een ziekenhuis in Chulumani (Bolivië), daarna ben ik gestart als huisarts in een groepspraktijk in Buggenhout. In 2013 ben ik in de diabeteskliniek in UZ Brussel gaan werken en enkele jaren in een wijkgezondheidscentum in Sint-Niklaas. Nu ben ik blij dat ik met mijn twee andere collega’s een eigen praktijk kan opstarten in Berchem. Naast het werk in de huisartsenpraktijk werk ik als stagecoördinator bij het ICHO om huisartsen in opleiding te begeleiden gedurende hun stage.

Mijn bijzondere interesses: zwangeren, kinderen en diabetespatiënten.

Saskia Groven Praktijkassistent

Ik ben hier om praktijkassistent Sari tijdelijk te vervangen, en ik doe dat met veel zorg en enthousiasme. Na jaren als management assistant gewerkt te hebben in de bankenwereld, voelde ik de nood aan een andere sector, ergens waar het sociale centraal staat, wat ook meer in lijn ligt met mijn opleiding als audioloog. Ik hou ervan om zowel de huisartsen en verpleegkundige als de praktijkwerking te ondersteunen, en ik vind het belangrijk om de patiënten op een aangename en open manier te woord te staan. Je vindt me dagelijks aan het onthaal tussen 8u00 en 11u00.

arts
arts

Sari Koolen Praktijkassistent

Als praktijkassistent draag ik mee zorg voor een goede werking van de praktijk en die ondersteunende rol past me goed. Verder vind ik het belangrijk met een open houding in het werk te staan en steeds goed naar patiënten te luisteren.

In 2018 rondde ik de opleiding maatschappelijk werk af aan het volwassenenonderwijs in Heverlee, een studie die ik begon toen ik halverwege de 20 was omdat het kriebelde in de sociale sector aan de slag te gaan. Nadien werkte ik enkele jaren in twee wijkgezondheidscentra in Leuven als onthaal- en administratieve kracht. Sinds kort ben ik praktijkassistent bij huisartsen Wolvenberg en kun je me hier dagelijks vinden tussen 8u-11u.

Maud Mittler Huisarts

Ik koos bewust voor de afstudeerrichting huisartsgeneeskunde gezien ik op die manier met alle aspecten van de geneeskunde te maken zou krijgen en ik de patiënten binnen hun sociale kader zou leren kennen. Ook het autonoom werken als huisarts binnen een kleinschalig maar hecht team sprak me aan (en spreekt me nog steeds aan). Ik studeerde als huisarts af in 2016 aan de UGent. Ik behaalde eveneens een postgraduaat in de tropische geneeskunde aan het Tropisch Instituut van Antwerpen. Momenteel kies ik ervoor om vervangopdrachten te doen als huisarts gezien ik ook regelmatig in het buitenland werk in eerstelijnscentra. Mijn bijzondere interesses zijn: seksuele gezondheid, kleine heelkunde en chronische zorg begeleiden.

arts
arts

Kathlyn Moehlig Haio

Na mijn studies koos ik vol overtuiging voor de vervolgopleiding tot huisarts. De grote afwisseling in het werk en het voorrecht om mensen van alle leeftijden in hun eigen omgeving op te kunnen volgen, zorgden ervoor dat ik mij meteen volledig thuis voelde in de huisartsenpraktijk.

Tijdens mijn huisartsenopleiding deed ik al een jaar ervaring op in een groepspraktijk in Lint en liep ik zes maanden stage op de dienst algemene inwendige, infectiologie en tropische geneeskunde van het UZA. Ik kijk er alvast enorm naar uit om vanaf april 2023 mijn opleiding tot huisarts verder te kunnen zetten in praktijk Wolvenberg.

Mijn bijzondere interesses: kinderen, gynaecologie en de zorg voor chronische patiënten (hart- en vaatziekten, diabetes…)

Michael Vergauwen Verpleegkundige

In 2004 ben ik afgestudeerd als psychiatrisch verpleegkundige. Na 4 jaar te hebben gewerkt in een psychiatrisch ziekenhuis, heb ik de overstap naar de thuisverpleging gemaakt. Ik neem hierin de dagelijkse coördinatie op mij van een team verpleegkundigen en kom wekelijks op maandag en donderdag een uurtje de huisartsenpraktijk ondersteunen voor de bloedafnames. Ook doe ik nog huisbezoeken waarbij ik mijn technische vaardigheden kan blijven doen en tijd kan nemen voor de patiënt en zijn familie. Op die manier heb ik afwisseling in mijn werk, wat voor mij onmisbaar is.

arts
arts

Katleen Verheyen Huisarts

Tijdens mijn opleiding werd al snel duidelijk dat ik mensen graag vanuit een breed perspectief benader. Daarom koos ik bewust voor de opleiding tot huisarts waarbij ik alle aspecten van gezondheid kan combineren en een warme band probeer op te bouwen met mijn patiënten.

Sinds 2017 combineer ik mijn werk als huisarts met lesgeven aan de Universiteit Antwerpen waarbij ik jonge studenten warm maak voor ons vak. Verder volgde ik ook de opleiding Tropische Geneeskunde en ben ik actief op de reiskliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Bijzondere interesse’s: seksuele gezondheid, kinderen en kleine operaties zoals het verwijderen van cystes of huidvlekjes.

Waarvoor kan u bij de artsen terecht

Wij zijn gespecialiseerd in huisartsgeneeskunde en u kan met diverse klachten bij ons terecht, graag proberen we het overzicht te bewaren bij uw gezondheidsklachten en begeleiden wij u doorheen de gezondheidszorg.

 • Algemeen gezondheidsadvies
 • Begeleiden van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk en suikerziekte
 • Bloedafnames
 • Zieke kinderen
 • Gynaecologische vragen zoals pilcontrole, spiraal plaatsing, uitstrijkje, zwangerschapsbegeleiding, menopauze
 • NIPT-test
 • SOA-screening
 • Vragen rond prostaatonderzoek
 • Taping en sportongevallen
 • Reisadvies en vaccinaties
 • Preventief kankeronderzoek
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Stoppen met roken
 • Kleine heelkunde zoals het verwijderen van een vetbolletje, moedervlek of cyste
 • Wratbehandelingen
 • ECG (hartfilmpje)
 • Preoperatieve onderzoeken
 • Attesten met betrekking tot uw gezondheid
 • Algemene preventie
 • Verzekeringsonderzoek
 • Palliatieve zorg
 • Doorverwijzing naar een specialist indien nodig
 • Een luisterend oor voor al uw vragen en bezorgdheden

Waarvoor kan u bij de verpleegkundige terecht

Bij de verpleegkundige betaal je geen remgeld. Als je acute of ernstige klachten hebt, maak je een afspraak bij de huisarts.

 • Technisch handelingen:
  • bloedname (enkel op voorschrift van de huisarts/specialist of bij de opvolging van een chronische aandoening)
  • vaccinaties
  • inspuitingen
  • hechtingen verwijderen
  • wondzorg
  • cryotherapie (bevriezen van wratjes)
  • oorproppen verwijderen
  • uitstrijkje baarmoederhalskanker
  • ECG (hartfilmpje)
  • soa-consult
 • Opvolging van:
  • diabetes
  • Chronishe ziektes
  • Anticonceptie
  • psychosociaal welzijn
  • coördinatie thuisverpleging/eerstelijnszorg
  • Motivationeel gesprek rond roken/alcohol/overgewicht/COPD-consult
 • Intake gesprek

Visie

Zorg als teamsport

De zorg voor onze patiënten willen we als team opnemen. Regelmatig overleg vinden we belangrijk, zowel binnen de praktijk, als in een breder zorgnetwerk in de buurt. We willen een warme en open houding uitdragen naar onze patiënten. Omdat we onze patiënten graag kennen en een zorgrelatie met hen willen opbouwen, kiezen we er bewust voor om de praktijk “klein” te houden. Graag bieden we intergrale zorg waarin we rekening houden met lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van gezondheid.

Wetenschappelijk onderbouwde zorg

Kwalitatief medisch beleid betekent voor ons wetenschappelijk onderbouwd medisch handelen, aangepast aan de noden van de zorg. We willen bij-blijven en elkaar prikkelen om goede zorg te bieden volgens de laatste richtlijnen. Het medisch dossier wordt gedeeld door alle zorgverleners en is een belangrijk instrument om te communiceren over uw gezondheid.

Toegankelijke zorg op maat

We willen toegankelijke zorg aanbieden en oog hebben voor mogelijke barrières (financieel, fysiek, cultureel…) die de toegang tot zorg zouden kunnen belemmeren. We staan open voor elke patiënt, jong of oud, ongeacht religie, geaardheid of afkomst. We willen onze patiënten uitleg geven op maat in een voor hen toegankelijke taal. Als huisarts willen we onze patiënten de ruimte geven om eigen ideeën en verwachtingen te verwoorden. We vinden het erg belangrijk om patiënten goed te informeren en waar mogelijk te betrekken in gedeelde besluitvorming rond aanpak van medische problemen.